Thứ tư, ngày 30/11/2022 04:27:31 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Trong đó, có nhiều nội dung hướng tới nạn nhân là trẻ em, phòng từ sớm, từ xa những hành vi bạo lực. Để những nội dung mới, tiến bộ này sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.