Thứ ba, ngày 07/02/2023 02:06:47 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Hội thảo nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội trong quản lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương


Cập nhật: 3h27' ngày 28/10/2022


 

Thứ Năm, 27/10/2022, 13:22

Sáng 27.10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, TP. Hà Nội, Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban chủ nhiệm đề tài Khoa học cấp Bộ “Giám sát của Quốc hội trong quản lý tài sản công tại các cơ quan Nhà nước ở Trung ương: Thực trạng và giải pháp” phối hợp tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội trong quản lý tài sản công tại các cơ quan Nhà nước ở Trung ương: Phương hướng và giải pháp”.

 

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, TS. Lê Hải Đường chủ trì Hội thảo.

Nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội trong quản lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương -0
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, TS. Lê Hải Đường phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, TS. Lê Hải Đường nhấn mạnh: Luật Quản lý sử dụng tài sản công có hiệu lực từ năm 2018 nhưng đến nay chưa ban hành hướng dẫn, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện và thất thoát nguồn thu lớn từ quản lý, khai thác sử dụng các tài sản kết cấu hạ tầng quốc gia. Về mặt thực tiễn, việc quản lý sử dụng nhà, đất, tài sản công tại một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương còn không đúng quy định, thiếu chặt chẽ và có nơi chưa hiệu quả; vẫn còn tình trạng sử dụng sai mục đích, để lãng phí; chưa xử lý dứt điểm tình trạng bị lấn chiếm, tranh chấp về nhà, đất kéo dài qua các năm; tiến độ sắp xếp lại nhà, đất còn chậm; còn một số cơ quan đang sử dụng tài sản công với mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định...

Tại Hội thảo, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đề nghị các đại biểu làm rõ tiêu chí, điều kiện nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động giám sát tài sản công của Quốc hội tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương; phương hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát tài sản công của Quốc hội trong bối cảnh hiện nay; đề xuất giải pháp hoàn thiện, thi hành pháp luật...

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, công tác giám sát của Quốc hội đối với việc quản lý và sử dụng tài sản công trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương trong bổi cảnh hiện nay là cần thiết. Thực tiễn thực hiện công tác này còn có những khó khăn, trở ngại và chưa đạt hiệu quả cao như mong muốn. Do vậy, cần thiết phải đặt ra làm rõ những điều kiện cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội về quản lý và sử dụng tài sản công trong cơ quan nhà nước ở Trung ương.

Nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội trong quản lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương -0
Giảng viên Đại học Kiểm sát Hà Nội Nguyễn Xuân Lục phát biểu tại hội thảo

Theo giảng viên Đại học Kiểm sát Hà Nội Nguyễn Xuân Lục, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung và giám sát với quản lý sử dụng tài sản công nói riêng. Nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng: Xác định việc đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Đổi mới hoạt động giám sát phải được đặt trong tiến trình chung của việc đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội.

Cùng quan điểm, Phó trưởng Khoa Pháp luật dân sự và kiểm sát dân sự, Đại học Kiểm sát Hà Nội Lê Đăng Khoa cho rằng: Hoạt động chất vấn của Quốc hội cần không ngừng được đổi mới, hoàn thiện, trở thành một hình thức giám sát tối cao có hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội. Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, tăng cường tranh luận, đối thoại, bảo đảm dân chủ, công khai, hoạt động chất vấn đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của bộ máy Nhà nước và những người đứng đầu cơ quan nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thông qua hoat động chất vấn để có thể làm rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người đứng đầu cơ quan nhà nước trong quản lý, sử dụng tài sản công...

Nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội trong quản lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương -0
Nguyên Phó Chủ nhiệm ủy ban Tài chính - Ngân sách Đặng Văn Thanh phát biểu

Ở góc nhìn khác, Nguyên Phó Chủ nhiệm ủy ban Tài chính - Ngân sách Đặng Văn Thanh cho rằng: Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội đối với quản lý tài sản công tại các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, cần nâng cao năng lực của đại biểu Quốc hội. Đây là việc thường xuyên và cấp thiết. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Đặng Đình Luyến cũng cho rằng, các đại biểu cần nâng cao hơn nữa kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đại biểu cần dành thời gian, tâm huyết và trí tuệ tham vấn ý kiến chuyên gia, tham gia thường xuyên, đầy đủ hoạt động giám sát của Quốc hội...

Nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội trong quản lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương -0
Toàn cảnh hội thảo

Cũng tại hội thảo, một số ý kiến đề nghị đổi mới phương thức giám sát, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động giám sát; kỹ thuật giám sát, kỹ thuật quản lý rủi ro trong quản lý tài sản công...

 
Khánh Duy--ĐBND

tin cùng chuyên mục