Thứ tư, ngày 17/07/2024 07:22:37 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan TTCP lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017


Cập nhật: 16h38' ngày 25/01/2013


 

 

Sáng ngày 24/7, TTCP tổ chức Đại hội Hội cựu chiến binh cơ quan TTCP lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí Lê Tiến Hào, Uỷ viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng TTCP, Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan TTCP chủ trì Đại hội, tham dự có đồng chí Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó tổng TTCP: Nguyễn Văn Sản, Nguyễn Chiến Bình, Nguyễn Văn Thanh và đại diện TW Hội cựu chiến binh Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo, đại diện chi uỷ  các cục, vụ, đơn vị TTCP.

 

 

Báo cáo hoạt động của Hội cựu chiến binh cơ quan TTCP nhiệm kỳ 2007-2012 nêu rõ, trong 5 năm qua, hoạt động của Hội đã đạt được những kết quả chủ yếu: Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm và củng cố; hoạt động của Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương hội và theo chương trình, kế hoạch đề ra; Hội cựu chiến binh cơ quan luôn gương mẫu đi đầu trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Hội và tham gia các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Hội viên cựu chiến binh cơ quan tích cực, gương mẫu tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, vận động cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng và hiệu quả cao; tích cực, chủ động, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước; quan tâm công tác giáo dục thế hệ trẻ; …

 

 

Đại hội lần thứ hai Hội Cựu chiến binh TTCP cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thể: Giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết nhất trí, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN; Tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của Ngành; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, xây dựng Hội cựu chiến binh cơ quan trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ những lợi ích hợp pháp, chính đáng của Hội viên; Và tăng cường phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

DSC_0035.JPG
Tất cả các đại biểu đều nhất trí cao với những nội dung nêu trong báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu còn tham gia thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan đếnn những kết quả đã đạt được, những thiếu sót, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động Hội cựu chiến binh cơ quan nhiệm kỳ 2007-2012. Các đại biểu cũng đóng góp những ý kiến về: xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tổ chức hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, thiết thực để nâng cao vai trò của hội cũng như các hoạt động thi đua, khen thưởng, đền ơn, đáp nghĩa với các Hội viên …

 

Đại hội cũng đã bầu BCH Hội Cựu chiến binh cơ quan TTCP nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V. Với xấp xỉ 100 phần trăm số phiếu tín nhiệm, 9 thành viên BCH nhiệm kỳ tới đã được Đại hội nhất trí thông qua, bao gồm: đồng chí Ngô Văn Khánh, đồng chí Hoàng Thái Dương, đồng chí Phạm Khắc Diễn, đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, đồng chí Trần Quốc Khải, đồng chí Lê Hồng Lĩnh, đồng chí Phan Thăng Long, đồng chí Nguyễn Xuân Nam, và đồng chí Phạm Đăng Dũng. Đại biểu Ngô Văn Khánh được bầu đi dự Đại hội Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V, với số phiếu tán thành là 100%.

DSC_0043.JPG

Phát biểu kết thúc Đại hội, đồng chí Ngô Văn Khánh thay mặt các hội viên Hội cựu chiến binh TTCP hứa với Đại hội là sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ và với các tổ chức chính trị-xã hội khác; thực hiện tốt những nhiệm vụ được thể hiện trong văn kiện của Đại hội; tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng; phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các hội viên cũng luôn mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của Trung ương Hội, Ban cán sự Đảng, và của lãnh đạo TTCP đến mọi mặt hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ quan.

 

                                                                     Hoàng Linh