Thứ bảy, ngày 22/06/2024 03:00:18 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Đánh giá kết quả công tác tháng 12/2012 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2013.


Cập nhật: 16h34' ngày 25/01/2013


 

 

Ngày 7/01, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp giao ban lãnh đạo cấp vụ, cục, đơn vị để đánh giá kết quả công tác tháng 12/2012 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2013. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì họp giao ban. Tham dự có các đồng chí Phó tổng Thanh cùng các đồng chí là lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

 

 

Theo báo cáo, về công tác thanh tra: Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với nội dung kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Bình; Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2013; ban hành kết luận thanh tra Dự án Trường bắn TB1; hoàn thiện 11 kết luận thanh tra; xây dựng báo cáo 03 cuộc thanh tra; tiếp tục tiến hành 06 cuộc thanh tra; ban hành và triển khai 07 quyết định thanh tra.

 

Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 12/2012 tiếp 1.864 lượt người, đến trình bày 496 vụ việc, 66 đoàn đông người. Văn phòng xử lý 1.483/1.652 đơn.

 

 

 

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tham mưu lãnh đạo TTCP trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 21/KL-TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về công tác PCTN, lãng phí; tiếp tục hoàn thiện Đề án chiến lược truyền thông về PCTN đến năm 2020; tổ chức hội nghị đối thoại PCTN lần thứ 11 tại Hà Nội; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá việc thực hiện các đề án giải VACI…


 

 

 

Về một số công tác khác, tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2012; Vụ Pháp chế tổ chức hội thảo xin ý kiến bộ, ngành và các cơ quan liên quan để hoàn thiện dự thảo Luật Tiếp công dân; xây dựng kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án 137…

DSC00112.JPG

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2013: Các cục, vụ tiếp tục quan tâm, rà soát và có biện pháp khẩn trương hoàn thiện, trình Tổng Thanh tra ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc; thực hiện tốt việc công khai kết luận thanh tra theo Quy chế; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra; chuẩn bị kế hoạch chi tiết để triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2013.


 

 

 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; tiếp tục phối hợp với các Bộ, địa phương kiểm tra, xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng bức xúc, kéo dài.


 

 

 

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Chiến lược truyền thông về PCTN đến năm 2020; xây dựng kế hoạch, dự kiến ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; tiếp tục hoàn thiện Thông tư hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện VACI 2013; ban hành kết luận kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các Tổ công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng ngành và thi đua khen thưởng năm 2012 tiếp tục tiến hành theo kế hoạch; Vụ pháp chế tiếp tục hoàn thiện dự án Luật tiếp công dân; hoàn thiện các thông tư; Vụ TCCB trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và sắp xếp, bố trí cán bộ cho 3 vụ thành lập mới theo Nghị định 83; thực hiện công tác chính sách cán bộ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng lương, phụ cấp thâm niên, nghỉ phép; Văn phòng, Vụ TCCB, Công đoàn cơ quan chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch để tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012; Văn phòng chuẩn bị nội dung họp báo Quý IV; các đơn vị khác tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đã được Tổng Thanh tra phê duyệt…

DSC00114.JPG

Phát biểu chị đạo tại buổi giao ban đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ đánh giá cao kết quả công tác của tháng 12/2012. Theo Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh, việc triển khai công việc trong tháng tương đối chặt chẽ, nghiêm túc, đôn đốc công việc một cách kịp thời thể hiện trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo; tinh thần thái độ trách nhiệm của cán bộ, công chức đã được nâng lên, chất lượng công việc tốt hơn, ý thức tổ chức kỷ luật có sự tiến bộ. Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2013, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh cần tập trung triển khai chương trình kế hoạch năm 2013 một cách toàn diện, trong đó công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đặt lên hàng đầu, tiếp tục xây dựng thể chế, tiếp tục các cuộc thanh tra theo kế hoạch; quan tâm tổ chức các cuộc họp sơ kết 1130, họp báo Quý IV; tập trung chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch để tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; củng cố tổ chức, đoàn kết, phối hợp giúp đỡ nhau trong chuyên môn, trong cuộc sống, đồng thời quán triệt CBCC của đơn vị mình chấp hành nghiên túc nội quy, quy chế làm việc của Cơ quan, nhất là trong thời gian trước Tết.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Thanh Xuân