Thứ tư, ngày 06/12/2023 09:02:27 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Nâng cao năng lực phòng, chống tham nhũng đáp ứng yêu cầu thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng


Cập nhật: 16h27' ngày 25/01/2013


 

 

Trong hai ngày  10-11 tháng 12 tại Hải Phòng, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực phòng, chống tham nhũng đáp ứng yêu cầu thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Tham dự Hội nghị có đại diện thanh tra các bộ, ngành, địa phương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

 

 

Ảnh đc Đạt Hội thảo.JPG

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng-TTCP nhấn mạnh, sau 5 năm triển khai Luật PCTN và 3 năm Chủ tịch nước phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về PCTN, Chính phủ, các cấp, các ngành đã xây dựng được hệ thống các văn bản pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành về PCTN, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đẩy mạnh công tác PCTN trên phạm vi cả nước và trong từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, việc không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN là hết sức cần thiết trong thời gian tới. Trong đó, việc tuyên truyền, tập huấn về nội dung PCTN nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác PCTN ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng là rất quan trọng.

 

 

Tại Hội nghị, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ giới thiệu chuyên đề, Các quy định về minh bạch hóa trong WHO, ASEAN, APEC có liên quan đến phòng, chống tham nhũng; Chuyên đề về Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Chương trình hành động thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI về công tác PCTN, lãnh phí.

 

 

 

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, hiện nay vấn đề báo cáo về PCTN chưa được nhiều đơn vị quan tâm đến kết quả, còn nhiều con số không trong những mục yêu cầu cần báo cáo. Từ đó các đại biểu cho rằng cần phải có những hướng dẫn cụ thể nâng cao hơn hiệu quả chất lượng của công tác thanh tra trách nhiệm.

 

 

 

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, trình bày chuyên đề; Một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN và Chuyên đề Công ước Liên hợp quốc về CTN và kết quả đánh giá việc thực thi Công ước năm 2012.

 

 

 

Theo đó, nêu vấn đề sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; Nêu quan điểm và các nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Luật PCTN; Nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12. Đối với Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và kết quả đánh giá thực thi của Việt Nam trong chu trình đánh giá đầu tiên, tại chuyên đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh đã giới thiệu với Hội nghị về Công ước và tổng quan chung về chu trình đánh giá đầu tiên; kết quả triển khai của Việt Nam; tóm tắt kết quả triển khai kế hoạch thực thi Công ước giai đoạn I; kết quả đánh giá; Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình đánh giá thực thi Công ước; Tóm tắt một số đánh giá cụ thể của các chuyên gia quốc tế.

 

Ảnh tổng thể hội thảo Hải Phòng.JPG

 Phát biểu thảo luận tại Hội nghị các đại biểu quan tâm tới việc đặc thù của một số loại hình Ngân hàng thì quy định trong Luật như thế nào đối với việc PCTN, gắn với đó là xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong lĩnh vực này như thế nào. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu các vấn đề như việc công khai bản kê khai tài sản thực hiện như thế nào cho hợp lý; vấn đề giải trình đối với tài sản tăng thêm.v.v...

 

 

 

Phát biểu kết thúc các chuyên đề của ngày làm việc, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng cho rằng, thông qua đợt tập huấn cũng như một số vấn đề mà các đại biểu thảo luận góp ý kiến và trao đổi cho thấy còn nhiều nội dung văn bản pháp quy cần được hướng dẫn tới các bộ, ngành, địa phương. Luật không quy định cụ thể  nội dung cho nên cần phải có quy chế phối hợp và cũng qua đó cho thấy, Chính phủ nên có những sự hướng dẫn sao cho hợp lý. Bên cạnh đó, ông Phạm Trọng Đạt cũng yêu cầu Hội nghị tiếp tục nghiên cứu, trao đổi các thông tin để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc. Các thông tin gửi về Cục Chống tham nhũng hoặc Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

 

 

Thanh Loan