Thứ ba, ngày 07/02/2023 01:44:48 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Chính phủ cho ý kiến về việc xử lý sau kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN tại Bảo hiểm xã hội VN


Cập nhật: 16h25' ngày 25/01/2013


 

Xét báo cáo số 4920/BC-BHXH ngày 25/10/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kết quả xử lý sau kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng. Ngày7/1/2013, tại Văn bản số 202/VPCP-V.I, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo như sau:

 

 

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại sau thanh tra việc quản lý thu và sử dụng quỹ bảo hiểm bắt buộc và thanh tra chuyên đề việc thu và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2013.

 

 

 

 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1511/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/1/2013.

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4823/VPCP-KNTN ngày 12 tháng 7 năm 2010 và Văn bản số 7323/VPCP-KNTN ngày 7/6/2011 của Văn phòng Chính phủ; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2013./.

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Loan