Thứ tư, ngày 17/04/2024 06:34:49 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam


Cập nhật: 4h14' ngày 23/11/2022


  Thứ Ba, 22/11/2022, 15:46

Sáng 22.11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

 

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo Trần Thanh Lâm đồng chủ trì cuộc gặp.

Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam -0
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo Trần Thanh Lâm phát biểu

Thông tin về những nội dung chính liên quan đến Hội thảo, đại diện Ban tổ chức cho biết, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo trong thời gian 1 ngày (29.11.2022). Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu chính là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Về mục tiêu, Hội thảo tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng Nhân dân trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam -0
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu

Cũng theo Ban tổ chức, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo cơ bản đã hoàn tất. Ban tổ chức đã nhận được hơn 90 tham luận của các tác giả. Đây là con số rất có ý nghĩa, cho thấy chủ đề Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, các địa phương và cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước. Qua thẩm định bước đầu, về cơ bản, các tham luận gửi về Ban tổ chức bảo đảm chất lượng, tập trung phân tích, khẳng định cơ sở lý luận, thực tiễn, tính cấp thiết, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ nghiên cứu, xác định và triển khai thực hiện các hệ giá trị; xác định nội dung cốt yếu của các thành tố trong từng hệ giá trị và mối quan hệ giữa các hệ giá trị. Đồng thời, đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam -0
Toàn cảnh buổi họp

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà quản lý và các cơ quan báo chí, truyền thông, Ban tổ chức tin tưởng Hội thảo sẽ góp phần cụ thể hóa nội dung các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của các chủ thể liên quan, thiết thực trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021.

 
Tin và ảnh: Minh Trang
 
Facebook Theo ĐBND

tin cùng chuyên mục