Thứ bảy, ngày 18/05/2024 07:26:24 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Văn bản mới nhận từ ngày 25-2 đến 2-3 (phần 3)


Cập nhật: 17h2' ngày 21/03/2013


fiogf49gjkf0d

05/03/2013 - 08:00

Văn bản mới nhận từ ngày 25-2 đến 2-3 (phần 3)
Bao gồm các nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dạy học, dạy nghề; hướng dẫn lập hóa đơn khi ủy thác xuất khẩu; chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế; thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng...


Ảnh: Internet

QĐ 347/QĐ-TTg ngày 22-2: Phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao.

QĐ 355/QĐ-TTg ngày 25-2: Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

QĐ 356/QĐ-TTg ngày 25-2: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

QĐ 367/QĐ-TTg ngày 28-2: Thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

QĐ 369/QĐ-TTg ngày 28-2: Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

CV 445/TCT-TVQT ngày 1-2: Hướng dẫn thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước.

CV 449/TCT-CS ngày 1-2: Thuế giá trị gia tăng đối với dạy học, dạy nghề.

CV 450/TCT-CS ngày 1-2: Hướng dẫn lập hóa đơn khi ủy thác xuất khẩu.

CV 451/TCT-CS ngày 1-2: Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

CV 458/TCT-CS ngày 1-2: Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

CV 462/LĐTBXH-BTXH ngày 19-2: Về việc triển khai Đề án Quy hoạch mạng lưới các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 – 2020.

CV 465/TCT-TNCN ngày 1-2: Thuế thu nhập cá nhân đối với trợ cấp thâm niên nhà giáo.

CV 481/TCT-KK ngày 4-2: Cấp lại mã số thuế cho chi nhánh trực thuộc.

CV 486/TCT-CS ngày 5-2: Về chính sách thuế.

CV 487/TCT-CS ngày 5-2: Điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế.

CV 488/TCT-CS ngày 5-2: Chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chiết khấu, giảm giá.

CV 537/TCT-CS ngày 7-2: Khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

CV 547/TCT-CS ngày 7-2: Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

CV 588/TCT-TNCN ngày 21-2: Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.

CV 952/TCHQ-TXNK ngày 21-2: Miễn thuế hàng nhập khẩu.

CV 972/TCHQ-TXNK ngày 23-2: Vướng mắc thu lệ phí cà phê xuất khẩu năm 2013.

CV 1019/TCHQ-GSQL ngày 27-2: Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt Kiều được phép hồi hương.

QĐ 2248/QĐ-TCT ngày 28-12: Ban hành Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

CV 2624/BTC-QLG ngày 26-2: Về việc điều hành giá xăng dầu.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp cô Liên)