Thứ bảy, ngày 18/05/2024 07:07:42 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-3 (phần 2)


Cập nhật: 16h57' ngày 21/03/2013


fiogf49gjkf0d

11/03/2013 - 16:00

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-3 (phần 2)
Bao gồm các nội dung về mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia; trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng; phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư; trợ cấp cho người lao động...

TTLT 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22-2: Hướng dẫn tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù.

TT 01/2013/TT-BXD ngày 8-2: Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

TT 06/2013/TT-BGDĐT ngày 1-3: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/03/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TT 12/2013/TT-BNNPTNT ngày 6-2: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kho chứa thóc và Cơ sở xay, xát thóc gạo

QĐ 16/2013/QĐ-TTg ngày 4-3: Về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

TT 18/2013/TT-BTC ngày 20-2: Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.

NĐ 20/2013/NĐ-CP ngày 26-2: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

TT 21/2013/TT-BTC ngày 25-2: Quy định về mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.


Ảnh: Internet

TT 22/2013/TT-BTC ngày 25-2: Về mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

TT 23/2013/TT-BTC ngày 27-2: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

NQ 30/NQ-CP ngày 1-3: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông".

QĐ 40/QĐ-TTCP ngày 7-1: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư.

QĐ 358/QĐ-TTg ngày 27-2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013.

QĐ 367/QĐ-TTg ngày 28-2: Thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

QĐ 369/QĐ-TTg ngày 28-2: Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

QĐ 370/QĐ-TTg ngày 28-2: Phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020

QĐ 375/QĐ-TTg ngày 1-3: Phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản.

CV 651/LĐTBXH-TCDN ngày 4-3: Rà soát, điều chỉnh nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH.

CV 686/LĐTBXH-LĐTL ngày 6-3: Trợ cấp cho người lao động.

Còn tiếp