Thứ bảy, ngày 22/06/2024 02:29:05 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Tải quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24-1


Cập nhật: 17h40' ngày 29/01/2013


fiogf49gjkf0d

23/01/2013 - 08:22

Tải quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24-1
Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tải văn bản.