Thứ tư, ngày 17/07/2024 08:31:33 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Bán nhà chuyển đi nơi khác có đăng ký tạm trú, bị xóa thường trú có đúng quy định?


Cập nhật: 4h58' ngày 19/11/2023


 

(PLO)- Bạn đọc hỏi bán nhà chuyển đi nơi khác có đăng ký tạm trú, bị xóa thường trú có đúng quy định?

 
0:00/0:00
0:00

Gia đình tôi đã bán căn nhà của mình đi nơi khác hơn 1 năm. Tại nơi ở mới chúng tôi có đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, gần đây tôi đi làm thủ tục hành chính thì được biết cả gia đình tôi đã bị xóa đăng thường trú, tôi xin hỏi việc xóa đăng ký thường của gia đình tôi có đúng quy định hay không?

Bạn đọc Thanhnga..@gmail.com, hỏi:

đăng ký thường trú.jpg
Có thể bị xóa đăng ký thường trú nếu không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở

Luật sư Ngô Minh TrựcĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời, theo quy định tại Điều 24, Luật cư trú 2020 các trường hợp sau đây bị xóa đăng ký thường trú:

- Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú trong trường hợp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện;

- Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

- Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó, thì sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu gia đình bạn vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới thì bị xóa đăng ký thường trú là đúng quy định.

tin cùng chuyên mục