Thứ tư, ngày 17/07/2024 09:07:19 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ có đương nhiên bị cho thôi việc không?


Cập nhật: 6h5' ngày 17/06/2024


 

Chủ Nhật, 16/06/2024, 16:07

Xin hỏi, viên chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ có đương nhiên bị cho thôi việc hay không? Nguyên tắc tuyển dụng viên chức như thế nào? – Câu hỏi của bạn Nguyễn Hòa (Hà Nội).

 
 
Viên chức bị đánh giá 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ có đương nhiên bị cho thôi việc hay không?  -0
Ảnh minh họa/ITN

Luật sư Hoàng Văn Chiển, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 29, Luật Viên chức 2010 bổ sung bởi khoản 4, Điều 2, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc như sau:

Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 52 và khoản 1, Điều 57 của Luật này;

c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

.....

Mặt khác, theo điểm d, khoản 1, Điều 52, Luật Viên chức 2010 quy định về các hình thức kỷ luật đối với viên chức như sau:

Điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

1. Viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Cách chức;

d) Buộc thôi việc.

.....

Căn cứ tại khoản 1, Điều 57, Luật Viên chức 2010 quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự cụ thể như sau:

Điều 57. Quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

2. Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, viên chức bị đánh giá 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ không đương nhiên bị cho thôi việc. Tuy nhiên, viên chức có thể bị Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nếu bị đánh giá 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Mặt khác, cho thôi việc là một trong các hình thức kỷ luật đối với viên chức trong trường hợp như sau:

- Vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng. Đối với viên chức quản lý bị thôi chức vụ quản lý khi bị Tòa án tuyên phạm tội.

Nguyên tắc tuyển dụng viên chức

Căn cứ tại Điều 21, Luật Viên chức 2010, nguyên tắc tuyển dụng viên chức như sau:

- Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

 
Thái Yến ghi--ĐBND

tin cùng chuyên mục