Chủ nhật, ngày 03/03/2024 04:05:31 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính


Cập nhật: 6h18' ngày 17/04/2021


 Thứ Sáu, 16/4/2021 17:26 GMT+7

(PLVN) -Ngày 16/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL) Đặng Thanh Sơn.

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Để việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

 Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc Hội nghị

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính là để tổ chức tốt việc triển khai thi hành luật trên phạm vi toàn quốc; làm tốt công tác tập huấn cũng như bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Qua đó, Thứ trưởng đề nghị phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp liên tục, chặt chẽ, hiệu quả giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật; phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời, giải quyết khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ, hiệu quả. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có một số điểm mới cơ bản, như: Sửa đổi, bổ sung một số quy định chung về tái phạm, nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính nhiều lần; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng, điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng được nghe giới thiệu Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC và quán triệt một số vấn đề về triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Phương Mai

tin cùng chuyên mục