Thứ ba, ngày 07/02/2023 03:23:27 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Đề xuất bỏ quy định hội có tính chất đặc thù


Cập nhật: 4h29' ngày 12/11/2022


 

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Công Pháp (Thừa Thiên Huế) hỏi, việc ban hành quyết định công nhận Ban đại diện Hội Người cao tuổi là hội có tính chất đặc thù căn cứ theo Quyết định số 972/QĐ-BNV ngày 24/3/2017 của Bộ Nội vụ có đúng quy định không?

 
11/11/2022  15:21

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-BNV ngày 6/4/2022 của Bộ Nội vụ thì Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện không phải là hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Do đó, việc xem xét công nhận Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện là hội có tính chất đặc thù là chưa phù hợp. 

Liên quan vấn đề này, thể chế hóa Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, Bộ Nội vụ đã và đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, trong đó đã đề xuất bỏ quy định hội có tính chất đặc thù.

Chinhphu.vn

tin cùng chuyên mục